Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

 • 1 Basisbepalingen

 

 • De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die u met ons als leverancier (Max Wagner GmbH) sluit via de website rollink-koffer.de. Tenzij anders is overeengekomen, is het opnemen van door u gebruikte voorwaarden in tegenspraak.

 

 • Een consument in de zin van het volgende reglement is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die niet primair kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn zelfstandige professionele of commerciële activiteit.

 

§ 2 Sluiting van het contract

 

 • Onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

 

 • Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij u een bindend aanbod om via het online winkelwagensysteem een ​​contract af te sluiten onder de in de artikelbeschrijving vermelde voorwaarden.

 

 • Het contract komt via het online winkelwagensysteem als volgt tot stand:

De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelwagentje" geplaatst. U kunt de betreffende knop in de navigatiebalk gebruiken om het "winkelwagentje" op te roepen en daar op elk moment wijzigingen door te voeren.

Na het klikken op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan met bestellen" (of soortgelijke aanduiding) en het invoeren van uw persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendingsvoorwaarden, worden de bestelgegevens als besteloverzicht aan u getoond.

 

Als u een instantbetalingssysteem (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betalingsmethode gebruikt, wordt u naar de besteloverzichtpagina in onze onlineshop geleid of naar de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem geleid.

Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende directe betalingssysteem, maakt u de juiste keuze of voert u daar uw gegevens in. Ten slotte worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het instantbetalingssysteem of nadat u bent doorgestuurd naar onze online shop.

 

Voordat u de bestelling verzendt, heeft u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nog eens te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.

Door de bestelling te verzenden via de bijbehorende knop ("bestelling met betalingsverplichting", "kopen" / "nu kopen", "bestelling met betalingsverplichting", "betaal" / "nu betalen" of soortgelijke aanduidingen), verklaart u dat u het aanbod op een juridisch bindende manier aanvaardt, waarmee het contract tot stand komt.

 

 • Uw vragen over het opstellen van een offerte zijn voor u vrijblijvend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt accepteren (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

 

 • De verwerking van de bestelling en de verzending van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract vindt plaats via e-mail. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

 

§ 3 Bijzondere afspraken over aangeboden betaalmethoden

 

(1) Betaling via "PayPal" / "PayPal Checkout"

Als u een betalingsmethode selecteert die wordt aangeboden via "PayPal" / "PayPal Checkout", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De afzonderlijke betalingswijzen via "PayPal" worden u getoond onder een overeenkomstige knop op onze website en in het online bestelproces. "PayPal" kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerken; indien er bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt u hiervan apart op de hoogte gesteld. Meer informatie over "PayPal" vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-ful l.

 

(2) Betaling via "Stripe"

Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via "Stripe", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Limited (1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Ierland; "Stripe"). De afzonderlijke betalingswijzen via "Stripe" worden u getoond onder een overeenkomstige knop op onze website en in het online bestelproces. "Stripe" kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerken; indien er bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt u hiervan apart op de hoogte gesteld. Meer informatie over "Stripe" vindt u op https://stripe.com/de .

 

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

 

 • U kunt een retentierecht alleen uitoefenen als de vorderingen uit dezelfde contractuele relatie voortvloeien

 

 • De goederen blijven van ons totdat de aankoopprijs volledig is betaald

 

§ 5 Garantie

 

 • De wettelijke rechten op aansprakelijkheid voor gebreken bestaan.

 

 • Als consument wordt u verzocht de goederen direct bij levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de vervoerder te melden.Als u hieraan niet voldoet, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

 

 • Indien een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, wordt de afwijking alleen geacht te zijn overeengekomen als u

door ons op de hoogte zijn gesteld van de contractverklaring en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractpartijen is overeengekomen.

 

§ 6 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

 

 • Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

 

 • De plaats van uitvoering voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relatie met ons en de plaats van jurisdictie is onze vestigingsplaats, voor zover u geen consument maar handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent

Zijn. Hetzelfde geldt als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als uw woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de vordering wordt ingediend. De bevoegdheid om in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere rechtsplaats blijft onaangetast.

 

 • De bepalingen van het VN-kooprecht worden uitdrukkelijk niet gevonden

 

 

 

 

II.Klantinformatie

 

 1. Identiteit van de verkoper

 

Max Wagner GmbH Zum Brandler Bühl 3 82393 Iffeldorf Duitsland

Telefoon: +4917661319930

E-mail: info@rollink-koffer.de

 

 

Alternatieve geschillenbeslechting:

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (OS-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr .

 

We zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

 

2. Informatie over het sluiten van het contract

 

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiting van het contract" in onze Algemene Voorwaarden (deel I.).

 

3. Contracttaal, contracttekstopslag

 

 • Contracttaal is Duits.

 

 • We bewaren niet de volledige tekst van het contract. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden opnieuw per e-mail naar u verzonden.

 

 • Als u buiten het online winkelwagensysteem om een ​​aanbieding vraagt, ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende aanbieding in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

 

4. Gedragscodes

 

 

 

5. Essentiële kenmerken van het goed of de dienst

 

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de betreffende aanbieding.

 

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 

 • De prijzen in de respectievelijke aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen en omvatten alle prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

 

 • De verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Ze kunnen worden opgeroepen via een daarvoor bestemde knop op onze website of in het betreffende aanbod, worden apart weergegeven tijdens het bestelproces en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

 

 • Als levering wordt gedaan naar landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals

Bijvoorbeeld douanerechten, belastingen of kosten voor geldovermakingen (kosten voor bankoverschrijvingen of wisselkoersen), die voor uw rekening zijn.

 

 • Eventuele kosten voor de geldoverboeking (bankoverschrijving of wisselkoerskosten) zijn in de gevallen voor uw rekening

te dragen waarbij de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is geïnitieerd buiten de Europese Unie.

 

 • De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, worden weergegeven onder een overeenkomstige knop op onze website of in het betreffende aanbod.

 

 • Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

 

7. Leveringsvoorwaarden

 

 • De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventueel bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

 

 • Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onvoorziene verslechtering van het verkochte artikel tijdens verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig een transportbedrijf heeft ingeschakeld dat niet door de opdrachtnemer is genoemd of een andere persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de zending.

 

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

 

Aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

 

Deze algemene voorwaarden en klantinformatie zijn opgesteld door de advocaten van de Händlerbund, die gespecialiseerd zijn in IT-recht, en worden voortdurend gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.

 

laatste update: 29.11.2022